Thủy sản Việt Nam nắm hơn 43 triệu cổ phiếu TS4

Thủy sản Việt Nam nắm hơn 43 triệu cổ phiếu TS4

Thủy sản Việt Nam nắm hơn 43 triệu cổ phiếu TS4

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) vừa thông báo tăng sở hữu từ 18% lên thành 26,9% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (TS4).

Cụ thể, Seaprodex nâng lượng nắm giữ từ 20,7 triệu cổ phiếu TS4 lên thành 43,47 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu vì vậy cũng nâng từ 18% lên thành 26,9% vốn điều lệ.

Lý do có sự điều chỉnh này vì Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của TS4. Do số lượng cổ phiếu phát hành của TS4 trong đợt tăng vốn không được phân phối hết nên tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Seaprodex đã tăng lên.

Trong tháng 9, Seaprodex đã mua thành công 315.000 cổ phiếu TS4.

Hà Thanh

Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post