Đóng gói chân không mang lại nhiều lợi ích cho ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn. Thời hạn sử dụng dài hơn: tùy thuộc vào sản phẩm và độ tươi của nó, thời hạn sử dụng được tăng lên theo hệ số từ 2 đến 6. Do đó, lượng chất thải thực phẩm được giảm thiểu. Do hạn sử dụng lâu hơn, các chủ doanh nghiệp có thể mua thực phẩm với số lượng lớn hơn để có giá tốt hơn. Điều này giúp giảm chi phí vận tải một cách hiệu quả. Chuẩn bị trước và cân đối thực phẩm cũng giúp dễ dàng đối phó với nhu cầu cao trong giờ cao điểm. Điều này dẫn đến việc tổ chức nhân sự tốt hơn trong nhà bếp và tiết kiệm thêm chi phí.