Tập trung phát triển các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao

Tập trung phát triển các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao

Tập trung phát triển các đối tượng nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ nay đến cuối năm, để đạt được các mục tiêu đề ra trên lĩnh vực thủy sản, Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng nuôi chủ lực và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững,…

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng và khai thác hải sản nhưng giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, giá xăng dầu tăng mạnh tác động lớn đến hoạt động khai thác hải sản. Dù vậy, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng khá cao nên giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản 9 tháng ước tăng khoảng 4,43% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản lượng thủy sản tháng 9 ước đạt 805,9 nghìn tấn, tăng 4,3% so với tháng 9/2021. Lũy kế 9 tháng, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 6.602,8 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực khai thác, trong tháng 9, sản lượng đạt 366,7 nghìn tấn, giảm 0,8%. Tính chung 9 tháng, sản lượng đạt 2.991,6 nghìn tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

Về nuôi trồng, trong tháng 9, sản lượng ước đạt 439,2 nghìn tấn, tăng 8,9% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng, sản lượng ước đạt 3.611,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá tra ước đạt 1.139.5 nghìn tấn, tăng 10,9%; tôm đạt 777,6 nghìn tấn, tăng 10,4%.

Trước ảnh hưởng của việc giá dầu tăng, ảnh hưởng tới khai thác thủy sản, Bộ NN&PTNT đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát tàu cá tại cảng; khuyến cáo ngư dân có tàu cá hiệu quả sản xuất thấp chuyển đổi nghề khai thác; hoặc tranh thủ sửa chữa, bảo dưỡng tàu và ngư lưới cụ, góp phần giảm cường lực khai thác trong ngắn hạn, nguồn lợi thủy sản có thời gian phục hồi.

Bộ NN&PTNT cho biết, từ nay đến cuối năm, để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng nuôi chủ lực và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững. Kiểm soát chất lượng giống thủy sản, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác đăng ký đối tượng nuôi chủ lực; đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè.

Đồng thời, theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả. Theo dõi, hướng dẫn, xử lý vướng mắc về chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác và quản lý tàu cá tại cảng để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hải sản không bị ảnh hưởng và triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp IUU, tháo gỡ thẻ vàng của EC./.

Bảo Ngọc (Theo báo Đảng Cộng sản)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post