Thuỷ sản Bến Tre vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Chú thích ảnh

Thuỷ sản Bến Tre vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng


Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Thuỷ sản Bến Tre đạt 472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 123% và 172% so với cùng kỳ năm 2021.

Chú thích ảnh

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (HoSE: ABT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 160,9 tỷ đồng, tăng mạnh 127% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, mặc dù giá vốn hàng bán trong quý tăng gấp hơn 2,2 lần nhưng lợi nhuận gộp của công ty vẫn ghi nhận 28,2 tỷ đồng, tăng 141% so với quý III năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, Xuất nhập khẩu Bến Tre báo lãi 12,2 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với quý III/2021.

Theo giải trình biến động kết quả kinh doanh, công ty cho biết, trong quý III, nhờ việc công ty đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại, tự động hoá nhiều khâu trong sản xuất, tận dụng tối đa nguồn lực sản xuất nên giá thành sản phẩm giảm, bên cạnh đó giá bán cũng tăng nhẹ. So sánh với cùng kỳ năm trước, do dịch bệnh diễn biến phức tạp đã phát sinh ra nhiều chi phí dẫn đến lợi nhuận quý III/2021 thấp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Thuỷ sản Bến Tre đạt 472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 123% và 172% so với cùng kỳ năm 2021. 

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm của công ty tăng gấp 3,3 lần kỳ. Chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ chênh tỷ giá đã thực hiện tăng từ 931 triệu đồng năm ngoái lên 3,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Ngoài ra, công ty còn khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện gần 2 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đặt ra mục tiêu đem lại 520 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm 2022, công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Thuỷ sản Bến Tre đạt 688 tỷ đồng, tăng 15,8% so với số đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 111% so với số đầu năm. Tăng chủ yếu đến từ các khoản tiền gửi của công ty tăng từ 49 tỷ đồng tại đầu kỳ lên 144 tỷ đồng tại cuối kỳ. 

Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính trong kỳ của công ty tăng mạnh nhờ các khoản đầu tư tài chính ghi nhận 48 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Thuỷ sản Bến Tre vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Diễn biến thị giá cổ phiếu ABT (Nguồn: TradingView)

Dư nợ phải trả đến cuối tháng 9/2022 của Thuỷ sản Bến Tre là 226,8 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong đó, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty ghi nhận tăng 27,4% lên mức 158 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9 là 461 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu kỳ.

Tháng 9 vừa qua, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt tỉ lệ 10% (tức 1 cổ phần sẽ được nhận 1.000 đồng). Với 11,78 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy sản Bến Tre đã dự tính chi 11,78 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông công ty đợt này.

Trước đó, Thuỷ sản Bến Tre đã trả cho cổ đông cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%. Như vậy, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 với tổng tỉ lệ 20% bằng tiền mặt.

Bảo Ngọc (Theo Người đưa tin)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post